Vytvoření dokladu o ubytování a o sídle

Tato webová aplikace generuje doklady na míru! Vytvořte si doklad o ubytování, který slouží k prodloužení povolení k pobytu, žádosti o vízum nebo zkrátka k jakémukoliv dalšímu správnímu úkonu, který tento dokument vyžaduje. Naše aplikace dokáže vytvořit i doklad o sídle, který je nutný k registraci živnostenského oprávnění. Vydáním dokladu o ubytování souhlasíte s tím, že nájemce bude ve Vaši nemovitosti přihlášen na dobu uvedenou v potvrzení. Doklad o sídle umožňuje nájemci využívat Vaši nemovitost jako virtuální místo podnikání (OSVČ). DOPORUČUJEME přečíst často kladené otázky níže!

Vyberte variantu dokladu, kterou chcete vytvořit

Doklad o ubytování

Souhlas se sídlem

FAQs

Nájemní smlouva pro získání víza nebo prodloužení povolení k pobytu je dostatečná, ale existují některá pravidla, která mohou zkomplikovat celý proces. Například většina nájemních smluv byla podepsána během pandemie na dálku elektronicky, což je nepřijatélní při žádosti o vízum nebo pobyt. Je zkrátka nutné mít originální podpis vlastníka na smlouvě.

Nájemce musí úřadu pro imigraci ponechat originální nájemní smlouvu, ale zároveň je nutné přiložit ověřenou kopii. Dále je důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny dodatky a podpisy související s prodloužením smlouvy, zvýšením nájemného, apod. Jestliže chybí jakýkoliv dodatek nebo podpis, úřad smlouvu neakceptuje. Navíc, náklady spojené s úředním ověřením originálu mohou být při počtu stran velmi vysoké.

Většina pronajímatelů je zastoupena realitními kancelářemi a realitkami, které podepisují první nájemní smlouvu místo vlastníka, aby zjednodušily proces pronájmu či podnájmu nemovitosti. Avšak, jelikož na nájemní smlouvě a případných dodatcích musí být obsažen podpis vlastníka, a ne realitní kanceláře, může to komplikovat proces vydání víza nebo prodloužení pobytu.

Jeden doklad o potvrzení ubytování jako alternativa k nájemní smlouvě řeší několik komplikací a ušetří spoustu času a peněz pro Vás i Vašeho nájemce.

Nájemní smlouva uzavřena na jeden rok má platnost ještě 4 měsíce. Proč je nutné doklad o ubytování vystavit na 1 rok, a nebo 2 roky pro nájemce, který má podnikatelský pobyt? - tohle není pravda

Pokud jsou doklad o ubytování nebo nájemní smlouva platné na kratší dobu než požadovaná platnost víza nebo povolení k pobytu, může to zkrátit dobu platnosti víza nebo povolení, což je náročný a nákladný proces pro každého. V takovém případě musí nájemce žádat o vízum nebo prodloužení pobytu mnohem častěji.

Počáteční datum potvrzení o ubytování nemůže být budoucím datem. Musí být uvedeno jako "od: aktuální datum". Pokud si nejste jistý/á, můžete vystavit doklad na dobu bez omezení a bez počátečního a koncového data.

Pokud nejste uveden/a jako majitel nemovitosti v katastru nemovitostí, nemůžete vystavit doklad o ubytování nebo o sídle místa pro nájemce. Doklad musí být vystaven přímým vlastníkem nemovitosti nebo osobou, která je oprávněna jednat za vlastníka na základě plné moci, a nebo nájemní čí příkazní smlouvy.

Doklad o ubytování či souhlas se sídlem žádný úřad nepřijme ve formě kopie, či skenu v e-mailu. Je nutné vždy nájemci předat originál či ověřenou kopii vyhotoveného dokumentu. Pokud máte jako vlastník nemovitosti datovou schránku, můžete zaslat dokument elektronicky přímo na daný úřad.

Get in Touch

Please fill the form as accurate as possible, our team is ready to help you make your stay in the Czech Republic a breeze!

Select Your
Citizenship Status
PraguePexpats logo

google stars

“Take charge of your life and time. Use them!”

google stars

“Highly worth the money”

google stars

“I’d call it: Making complicated things easy”

SEE 10,000+ POSITIVE CLIENT REVIEWS AND COUNTING!
google stars
google stars
google stars
google stars

switch

THE SUCCESS STORIES THAT DRIVE US

Our client testimonials speak for themselves, with their success stories the driving force behind our vision of Pexpats.Scan the long list of satisfied clients ahead to see how Pexpats’ can assist.

THE EVIDENCE!

The proof is in the stars! Join countless success stories of expats who we’ve helped to accurately and quickly file taxes, or to resolve complex legal issues.

  • proof
  • proof
  • proof
  • proof
  • proof

Got Lost?

Pexpats is here today and ready to ease you into life abroad. Find immediate assistance for your expat needs, from freelancing to reporting taxes and legal affairs.

Your own positive testimonial could soon grace our review page!